Php Karşılaştırma Operatörleri

php

Merhaba ben Akif Biçek sizlerle birlikte php de sıfırdan ileri düzey makelelerimizin sekizincisine başlamış bulunuyoruz. Bir önceki php arttırma azaltma operatörleri makalemizi okuduysanız sizlerle birlikte php karşılaştırma operatörleri yazımız ile başlıyoruz.

Php Karşılaştırma Operatörleri

Php Karşılaştırma Operatörleri php de işlemler yaparken değişkenlerin tutuğu değerleri yada ifadelerin birbirleri ile benzerliğni karşılaştırmaya yarayan operatörlerdir .

Php Karşılaştırma Operatörleri sekiz tanedir hepsini sıralayacak olursak;

 1. == (eşittir).
 2. != yada <>(eşit değildir).
 3. > (büyüktür).
 4. <(küçüktür).
 5. <=(küçük eşittir).
 6. >=(büyük eşittir).
 7. ===(veri tipi dahil eşittir (denkse)).
 8. !==(veri tipi dahil eşit değilse(denk değilse)).

Bütün örneklerimizde if koşul ifadesi bloğunu kullanacağız bu makalemizde if ifadesinin parantezlerinin arası boolean olarak true değer gelince parantezler arasındaki kodların çalışır olduğunu bilmeniz yeterli.

<?php 
if(HERHANGİ BİR KOŞUL İFADESİ)//Bu iki parantez arası true olarak dönerse;
{ 
//Burada Yazılı olan kodlar çalışır.
}
//false olarak dönerse parantezlerin arası atlanır çalışmaz.
?>
<?php 
$a = 11;
$b = 11;
if($a == $b){ 
  echo "Parantezler arası çalıştı";
}
?>

İf ifadesinin işleyişinide anladıysanız vakit kaybetmeden php Karşılaştırma Operatörleri ‘inde kullanılan her operatörü teker teker ele alalım.

Php Eşittir Operatörü

İki ifadenin yada değişkenin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eden operatördür. Eşit Olursa true değerini döndürür.

<?php
if(5 == 5){
 echo "Girilen İfadeler Eşit";
}
Girilen ifadeler eşit

Yukarıda if koşulu ile iki ifadenin birbirine eşit olup olmadığını doğruladık.

<?php
if(10 == 5){
 echo "Girilen İfadeler Eşit";
}

On beşe eşit olmadığı için koşul gerçekleşmez ve ekrana hiçbir şey yazdırılmaz.

<?php
$sayiBir = 5;
$sayiIki = 5;
if($sayiBir == $sayiIki){
 echo "Eşleştirilen Değişkenlerin Değerleri Eşit";
}
Eşleştirilen Değişkenlerin Değerleri Eşit
<?php
$sayiBir = 10;
$sayiIki = 5;
if($sayiBir == $sayiIki){
 echo "Eşleştirilen Değişkenlerin Değerleri Eşit";
}

$sayiBir değişkeninin değeri $sayiIki değişkeni ile eşit olmadığı için koşul gerçekleşmez ve ekrana birşey yazdırılmaz. Sadece sayıların eşitliğinde bu operatörler kullanılmıyor. String , boolean , array , object , Float ve double , null değerlerinde karşılaştırmada ve diğer bütün operatörlerde kullanabilirsiniz. Hadi hepsini tek tek deneyelim.

<?php
$isimBir = "akif";
$isimIki = "akif";
if($isimBir == $isimIki){
 echo "Eşleştirilen String Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit";
}
Eşleştirilen String Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit

İki string türünde veri depolayan değişkenin değerlerinin eşitliğinde doğruladık bu iki değerden birinin baş harfi bile büyük olursa bu koşul çalışmayacak.

<?php
$isimBir = "akif";
$isimIki = "Akif";
if($isimBir == $isimIki){
 echo "Eşleştirilen String Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit";
}

Boolean yani doğruluk değerleri ilede deneyelim.

<?php
$dogrulukBir = true;
$dogrulukIki = true;
if($dogrulukBir == $dogrulukIki){
 echo "Eşleştirilen Boolean Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit";
}
Eşleştirilen Boolean Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit

Dizi lerdede karşılaştırma yapalım.

<?php
$diziBir = array("akif","yunus");
$diziIki = array("akif","yunus");

if($diziBir == $diziIki){
 echo "Eşleştirilen Array Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit";
}
Eşleştirilen Array Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit

Dizilerin içindeki değerlere verilen anahtar ifadelere kadar php dizilerde herşeyi karşılaştırır. Anahtar vererek dizileri karşılaştıralım.

<?php
$diziBir = array("birinciSahis"=>"akif","ikinciSahis"=>"yunus");
$diziIki = array("birinciSahis"=>"akif","ikinciSahis"=>"yunus");

if($diziBir == $diziIki){
 echo "Eşleştirilen Array Türünde Değişkenlerin İçlerindeki Dizi Değerleri Anahtarları İle Birlikte Eşit";
}
Eşleştirilen Array Türünde Değişkenlerin İçlerindeki Dizi Değerleri Anahtarları İle Birlikte Eşit

Object veri türlerinde eşitleme yapalım. Object veri türleri sınıfları depolayan verilerdir.

class sinifBir{
 public $isim = "akif";
}
class sinifIki{
 public $isim = "akif";
}

$sinifBir = new sinifBir;
$sinifIki = new sinifIki;

if($sinifBir == $sinifIki)
{
 echo "Girilen Sınıflar Eşit";
}

Yukarıdaki gibi iki sınıfı karşılaştırmak istersek if bloğu bize false değeri döndürecek ve ekrana birşey yazılmayacak.

class sinif{
 public $isim = "akif";
}
$sinifBir = new sinif;
$sinifIki = new sinif;

if($sinifBir == $sinifIki)
{
 echo "Girilen Sınıflar Eşit";
}
Girilen Sınıflar Eşit

Bu şekilde tek bir sınıfı iki farklı değişkenden karşılaştırırsak koşul gerçekleşir.

Double yani ondalıklı sayılarda eşleştirme yapalım.

<?php
$sayiBir = 10.50;
$sayiIki = 10.50;
if($sayiBir == $sayiIki){
 echo "Eşleştirilen Double Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit";
}
Eşleştirilen Double Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit

Php Eşit Değildir Operatörü

Eşittir operatöründe olduğu gibi sade yalın ifadeleri ve değişkenlerin değerlerinde karşılaştırır eşit değilse true değerini döndürür.

<?php
if(10 != 5){
 echo "Girilen İfadeler Eşit Değildir";
}
<?php
if(10 <> 5){
 echo "Girilen İfadeler Eşit Değildir";
}
Girilen İfadeler Eşit Değildir

Yukarıda if koşulu ile iki ifadenin birbirine eşit olmadığını doğruladık. İki farklı operatör kullandık bu iki operatörümüz de aynı işlevi gerçekleştiriyor siz hangisini kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz php de genelde “!=” bu operatör tercih edilir bende yazının devamında bu operatörü kullanacam.

<?php
if(5 != 5){
 echo "Girilen İfadeler Eşit";
}

Beş beşe eşit olduğu için koşul gerçekleşmez ve ekrana hiçbir şey yazdırılmaz.

<?php
$sayiBir = 10;
$sayiIki = 5;
if($sayiBir != $sayiIki){
 echo "Eşleştirilen Değişkenlerin Değerleri Eşit Değildir";
}
Eşleştirilen Değişkenlerin Değerleri Eşit Değildir
<?php
$sayiBir = 5;
$sayiIki = 5;
if($sayiBir != $sayiIki){
 echo "Eşleştirilen Değişkenlerin Değerleri Eşit Değildir";
}

$sayiBir değişkeninin değeri $sayiIki değişkeni ile eşit olduğu için koşul gerçekleşmez ve ekrana birşey yazdırılmaz.Eşittir operatöründe olduğu gibi eşit değildir operatörünüde diğer veri tiplerinde deneyelim.

<?php
$isimBir = "yunus";
$isimIki = "akif";
if($isimBir != $isimIki){
 echo "Eşleştirilen String Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit Değildir";
}
Eşleştirilen String Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit Değildir

İki string türünde veri depolayan değişkenin değerlerinin eşitsizliğinide doğruladık bu iki değerin ikiside birebir aynı olursa bu koşul gerçekleşmeyecek.

<?php
$isimBir = "akif";
$isimIki = "akif";
if($isimBir != $isimIki){
 echo "Eşleştirilen String Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit Değildir";
}

Boolean yani doğruluk değerleri ilede deneyelim.

<?php
$dogrulukBir = true;
$dogrulukIki = false;
if($dogrulukBir != $dogrulukIki){
 echo "Eşleştirilen Boolean Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit Değildir";
}
Eşleştirilen Boolean Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit Değildir

Dizi lerdede karşılaştırma yapalım.

<?php
$diziBir = array("ankara","istanbul");
$diziIki = array("izmir","antalya");

if($diziBir != $diziIki){
 echo "Eşleştirilen Array Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit Değildir";
}
Eşleştirilen Array Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit Değildir

Dizilerin içindeki değerlere verilen anahtar ifadelere kadar php dizilerde herşeyi karşılaştırır. Anahtar vererek dizileri karşılaştıralım. Anahtar değerlerinde yada değerlerden herhangi birinde bir harf bile büyük olursa eşitsizlik koşulu çalışır.

<?php
$diziBir = array("sehirBir"=>"ankara","sehirIki"=>"istanbul");
$diziIki = array("sehirUc"=>"izmir","sehirDort"=>"antalya");

if($diziBir != $diziIki){
 echo "Eşleştirilen Array Türünde Değişkenlerin İçlerindeki Dizi Değerleri Anahtarları İle Birlikte Eşit Değildir";
}
Eşleştirilen Array Türünde Değişkenlerin İçlerindeki Dizi Değerleri Anahtarları İle Birlikte Eşit Değildir
<?php
$diziBir = array("sehirBir"=>"ankara","sehirIki"=>"istanbul");
$diziIki = array("sehirBir"=>"ankara","sehirIki"=>"İstanbul");

if($diziBir != $diziIki){
 echo "Eşleştirilen Array Türünde Değişkenlerin İçlerindeki Dizi Değerleri Anahtarları İle Birlikte Eşit Değildir";
}
Eşleştirilen Array Türünde Değişkenlerin İçlerindeki Dizi Değerleri Anahtarları İle Birlikte Eşit Değildir

Yukardaki kodda ikinci dizide sadece İstanbul değerinin ilkine göre baş harfi büyük olduğu için iki dizi eşit değil.

Object veri türlerinde eşitleme yapalım. Object veri türleri sınıfları depolayan verilerdir.

class sinifBir{
 public $isim = "akif";
}
class sinifIki{
 public $isim = "yunus";
}
$sinifBir = new sinif;
$sinifIki = new sinifIki;

if($sinifBir != $sinifIki)
{
 echo "Girilen Sınıflar Eşit Değildir";
}
Girilen Sınıflar Eşit Değildir

Sınıfları depolayan değişkenlerde farklı sınıflar depolandığı için koşulumuz karşılanır.

Double yani ondalıklı sayılarda eşleştirme yapalım.

<?php
$sayiBir = 10.50;
$sayiIki = 10.51;
if($sayiBir != $sayiIki){
 echo "Eşleştirilen Double Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit Değildir";
}
Eşleştirilen Double Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit Değildir

Php Büyüktür Operatörü

Diğer operatörlerde olduğu gibi sade yalın ifadeleri ve değişkenlerin değerlerinde karşılaştırır ilk operand ikinci operanddan büyük ise koşul gerçekleşir true döndürür.

<?php
if(10 > 5){
 echo "İlk değer İkinci Değerden Büyüktür";
}
İlk değer İkinci Değerden Büyüktür

Yukarıda if koşulu ile iki ifadenin birincisinin ikincisinden büyük olduğunu doğruladık.

<?php
if(5 > 5){
 echo "İlk değer İkinci Değerden Büyüktür";
}

Beş beşden büyük olmadığı için koşul gerçekleşmez ve ekrana hiçbir şey yazdırılmaz.

<?php
if(5 > 10){
 echo "İlk değer İkinci Değerden Büyüktür";
}

Beş ondan büyük olmadığı için koşul gerçekleşmez ve ekrana hiçbir şey yazdırılmaz. Bu değerleri değişkene aktarıp da işlem yapabilirsiniz.

<?php
$sayiBir = 10;
$sayiIki = 5;
if($sayiBir > $sayiIki){
 echo "İlk değer İkinci Değerden Büyüktür";
}
İlk değer İkinci Değerden Büyüktür
<?php
$sayiBir = 5;
$sayiIki = 10;
if($sayiBir > $sayiIki){
 echo "İlk değer İkinci Değerden Büyüktür";
}

$sayiBir değişkeninin değeri $sayiIki değişkeninden büyük olduğu için koşul gerçekleşmez ve ekrana birşey yazdırılmaz.

Double yani ondalıklı sayılarda eşleştirme yapalım.

<?php
$sayiBir = 10.50;
$sayiIki = 10.51;
if($sayiBir > $sayiIki){
 echo "Eşleştirilen Double Türünde Değişkenlerin Değerleri Eşit Değildir";
}

İkinci değer ilk değerden 0.1 bile büyük olursa koşul çalışmaz.

<?php
$sayiBir = 10.50;
$sayiIki = 10.50;
if($sayiBir != $sayiIki){
 echo "Eşleştirilen Double Türünde Değişkenlerin İlki İkincisinden büyüktür";
}
Eşleştirilen Double Türünde Değişkenlerin İlki İkincisinden büyüktür

Php Küçüktür Operatörü

Diğer operatörlerde olduğu gibi sade yalın ifadeleri ve değişkenlerin değerlerinde karşılaştırır ilk operand ikinci operanddan Küçük ise koşul gerçekleşir true döndürür.

<?php
if(5 < 10){
 echo "İlk değer İkinci Değerden Küçüktür";
}

Yukarıda if koşulu ile iki ifadenin birincisinin ikincisinden küçük olduğunu doğruladık. Büyüktür operatöründe geçerli olanlar bu koşul içinde geçerlidir.

Php Küçük Eşittir Operatörü

İki operand arasında küçük ve eşitlik durumu varsa koşul gerçekleşir ve true döner

<?php
if(5 <= 10){
 echo "İlk değer İkinci Değerden Küçüktür Yada Eşittir";
}
İlk değer İkinci Değerden Küçüktür Yada Eşittir
<?php
if(5 <= 5){
 echo "İlk değer İkinci Değerden Küçüktür Yada Eşittir";
}
İlk değer İkinci Değerden Küçüktür Yada Eşittir

Php Büyük Eşittir Operatörü

İki operand arasında Büyük ve eşitlik durumu varsa koşul gerçekleşir ve true döner

<?php
if(10 >= 5){
 echo "İlk değer İkinci Değerden Büyüktür Yada Eşittir";
}
İlk değer İkinci Değerden Büyüktür Yada Eşittir
<?php
if(5 >= 5){
 echo "İlk değer İkinci Değerden Büyüktür Yada Eşittir";
}
İlk değer İkinci Değerden Büyüktür Yada Eşittir

Php Denktir Operatörü

Php de denktir operatörü her iki değişkenin yada ifadenin içeriğini veri türleriyle birlikte karşılaştırır. Örneklerden anlatmaya devam edelim.

Şimdi ilk başta bir tamsayı seçelim bu tamsayımız 2020 olsun bunu hem string türü ile ifade edebiliyoruz hemde tamsayı olarak şimdi sadece eşittir operatörünü kullanalım.

<?php
$sayiStr = "2020";
$sayiInt = 2020;
if($sayiStr == $sayiInt){
 echo "İlk değer İkinci Değere Denktir";
}
İlk değer İkinci Değere Denktir

Yukardaki gibi kodlarımızı yazdığımızda iki değerin eşit olduğunu bize söyler. fakat değerlerden biri string biri integer. Eğer biz php den veri tiplerinide karşılaştırmasını istesek ozaman denk operatörümüzü kullanacağız.

<?php
$sayiStr = "2020";
$sayiInt = 2020;
if($sayiStr === $sayiInt){
 echo "İlk değer İkinci Değere Denktir";
}

Yukardaki gibi kodlarımızı yazdığımızda ekrana hiç birşey yazılmaz çünkü php ilk önce veri tiplerinin eşit olup olmadığına bakar daha sonra içeriğinin eşitliğine bakar.

Php Denk Değil Operatörü

Php de denk Değil operatörü her iki değişkenin yada ifadenin içeriğini veri türleriyle birlikte karşılaştırır. Eğer biri tür bakımından eşit değilse yada değerler bibirine eşit değilse koşul gerçekleşir ve sonuç true olarak döner.

<?php
$sayiStr = "2020";
$sayiInt = 2020;
if($sayiStr !== $sayiInt){
 echo "İlk değer İkinci Değere Denk Değildir";
}
İlk değer İkinci Değere Denk Değildir

İlk değerimiz ikinci değere göre veri tipi bakımından denk değildir.

<?php
$sayiBir= "2020";
$sayiIki = "2150";
if($sayiBir !== $ sayiIki ){
 echo "İlk değer İkinci Değere Denk Değildir";
}
İlk değer İkinci Değere Denk Değildir

Burada da ilk değer ikinci değere göre içerik bakımından denk değildir.

php karşılaştırma operatörleri
php karşılaştırma operatörleri

Php Karşılaştırma Operatörleri yazımızı burada sonlandırıyoruz.

Php Karşılaştırma operatörleri hakkında daha fazla bilgi için php ‘nin sitesini ziyaret edin. Veya w3schools ‘ un sitesini ziyaret edin PHP Array Operators başlıklı bölme göz atınız.

Bir sonraki mantıksal operatörler makalemizde görüşmek dileğiyle.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

Yazar

İşim Yok Hobilerim Var

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Kayıt Ol

Zaten üye misiniz? Giriş Yap

Giriş Yap

Henüz üyeliğiniz yok mu? Kayıt Ol