Php İf Elseif Else

php

Merhaba ben Akif Biçek sizlerle birlikte php de sıfırdan ileri düzey makelelerimizin onbirincisine başlamış bulunuyoruz. Bir önceki php koşullu ifadeler makalemizi okuduysanız sizlerle birlikte php if elseif else yazımız ile başlıyoruz.

Php İf Elseif Else

Bu makalemizde php if elseif else deyimini inceleyeceğiz. php İf elseif else deyimini dört ana başlıkta inceleyelim.

 1. Php İf Elseif Else Yapısı
 2. Php İf Elseif Else Kullanım Tarzları
 3. Php İf Elseif Else Parantezsiz Yapısı
 4. Php İf Elseif Else Kısa Yapısı

Php İf Elseif Else Yapsı

Php if elseif else php programımızda koşullar veya kontroller gerçekleştireceğimiz zaman yada koşula bağlı eylemler için kullanılır.

Php Tekil İf Yapısı

Sadece koşul gerçekleşirse oluşacak eylemleri işleme alınacak deyimdir.

Yapısı:
if(KOŞUL YADA KOŞULLAR){
  //Koşul gerçekleştiğinde işlenecek eylemler(kodlar)
}

Bildiğiniz gibi php kodları ilk sıradan okunmaya başlar if yapısına geldiğinde ise koşula bakar koşul veya koşullar true değerini dönerse parantez arasında bulunan kodlar işleme alınır , çalışır. Şayet false değerini dönerse parantez araları es geçilir, işleme alınmaz.

<?php
$site = "teknopati.net";
$siteIki = "teknopati.net";
if($site == $siteIki){
  echo "Girilen İki Sitede Aynı.";
}
Girilen İki Sitede Aynı.
<?php
$site = "teknopati.net";
$siteIki = "teknopati.net";
if($site == $siteIki){
  echo "Girilen İki Sitede Aynı.";
}
echo "Her Koşulda Burası Çalışacak.";
Girilen İki Sitede Aynı.Her Koşulda Burası Çalışacak.

Yukardaki kod parçasını php gibi ve sıra sıra okuyalım. Şimdi birinci satırımızda $site diye bir değişken tanımladığını gördük ve değerini string veri tipinde “teknopati.net” şeklinde olduğunu gördük. İkinci satırımızda ise $siteIki diye bir değişken daha tanımladığını gördük ve bunu da değerinin string veri tipinde “teknopati.net” şeklinde olduğunu gördük. Hemen üçüncü satırımızda bir if koşuluna denk geldik koşulda bize $site , $siteIki değişkenlerinin değerlerini karşılaştırmamızı ve eğer aynı ise parantezler arasına girmemizi söylüyor.

Hemen koşulumuza bakalım iki değişkenin değerlerine bakalım ikisininde aynı olduğunu görüyoruz ve parantezlerin arasındaki kodları okumaya başlıyoruz. Parantezlerin arasında ilk satırda bir echo komutuna denk geliyoruz ve bunun ekrana yazdırma komutu olduğunu biliyoruz peki ekrana ne yazdıracağız string veri türündeki “Girilen İki Sitede Aynı.” içeriğini ekrana yazdırıyoruz. Ve bir sonraki satırda parantez ile karşılaşıyoruz bu demek oluyor ki if koşulunun sonuna geldik if koşulundan çıkılması gerek. Hemen son satırımızda birtane daha echo yani ekrana yazdırma komutu olduğunu görüyoruz ve string veri türünde “Her Koşulda Burası Çalışacak” içeriğini ekrana yazdırıyoruz.

<?php
$site = "teknopati.net";
$siteIki = "google.com";
if($site == $siteIki){
  echo "Girilen İki Sitede Aynı.";
}
echo "Her Koşulda Burası Çalışacak.";
Her Koşulda Burası Çalışacak.

Yukardaki örnekle ilk örneğe bakarsak koşul gerçekleşmiyince sadece parantezler arasındaki kodlar çalışmaz. Bu bütün if else elseif deyimlerinde aynıdır değişmez.

Php İf Else Yapısı

Sadece bir koşul bulunduran yapılardır bir ana koşulumuz ile birde bu koşulumuzun false yani gerçekleşmediği taktirde çalışacak kod blokları vardır. Tekil if yapısının sonuna else deyimi ekleyip iki parantez eklenerek yapılır.

Yapısı:
if(KOŞUL YADA KOŞULLAR){
  //Koşul gerçekleşince çalışıcak kodlar.(true)
}else{
  //Koşul gerçekleşmediğinde çalışıcak kodlar.(false)
}
<?php
$site = "teknopati.net";
$siteIki = "google.com";
if($site == $siteIki){
  echo "Girilen İki Sitede Aynı.";
}else{
  echo "Girilen İki Sitede Farklı.";
}
Girilen İki Sitede Farklı.

Gördüğünüz gibi koşul false döndüğünde else deyiminin parantezleri arasındaki kod çalıştı

Php if elseif else yapısı

Birden fazla koşul vardır istenirse en sonda else deyimi kullanılır istenirsede kullanılmaz. birden fazla koşulun peşi sıra kontrol eder hangi koşul gerçekleşirse onun parantezleri arası çalışır ve genel if bloğundan çıkılır bu yüzden koşulların sırası önemlidir zira koşullar sırayla değerlendiriliyor.

Yapısı:
if(KOŞUL YADA KOŞULLAR){
  //Ana Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
}elseif(İKİNCİ KOŞUL){
  //İkinci Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
}elseif(ÜÇÜNCÜ KOŞUL){
  //Üçüncü Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
}elseif(DÖRDÜNCÜ KOŞUL){
  //Dördüncü Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
}elseif(BEŞİNCİ KOŞUL){
  //Beşinci Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
}elseif(ALTINCI KOŞUL){
  //Altıncı Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
}else{
  // Hiçbbir Koşul Gerçekleşmediğinde Çalışacak Kodlar
}

Burda dikkat etmemiz gereken iki husus var birincisi altı tane koşul belirtmek durumunda değiliz istersek sadece ana koşul ve birinci koşulu sadece kullanırız istersek yüzlerce elseif koşuluda belirtebiliriz. İkincisi ise else deyimini kullanmak zorunda değilsiniz yani en sonda else ye ihtiyacınız yok ise kullanmak zorunda değilsiniz ama en baştaki ana koşulu yani if deyimini mutlaka kullanmalısınız.

<?php
$yas = 50;
if($yas <= 20){
  echo "Çok Gençsiniz.";
}elseif($yas <= 30){
  echo "Hala Genç Sayılırsınız.";
}elseif($yas <= 40){
  echo "Yaşlılığa Az Kaldı.";
}elseif($yas <= 50){
  echo "Yaşlı Sayılırsınız.";
}elseif($yas <= 60){
  echo "Yaşlısınız.";
}elseif($yas > 60){
  echo "Çok Yaşlısınız.";
}
Yaşlı Sayılırsınız.
<?php
$ay = "ocak";
if($ay == "ocak"){
  echo "Ocak Ayındasınız";
}elseif($ay == "şubat"){
  echo "şubat Ayındasınız";
}elseif($ay == "mart"){
  echo "mart Ayındasınız";
}elseif($ay == "nisan"){
  echo "nisan Ayındasınız";
}elseif($ay == "mayıs"){
  echo "mayıs Ayındasınız";
}elseif($ay == "haziran"){
  echo "haziran Ayındasınız";
}elseif($ay == "temmuz"){
  echo "temmuz Ayındasınız";
}elseif($ay == "ağustos"){
  echo "ağustos Ayındasınız";
}elseif($ay == "eylül"){
  echo "eylül Ayındasınız";
}elseif($ay == "ekim"){
  echo "ekim Ayındasınız";
}elseif($ay == "kasım"){
  echo "kasım Ayındasınız";
}elseif($ay == "aralık"){
  echo "aralık Ayındasınız";
}else{
  echo "Girilen Değer ($ay) Bir Ay Değildir";
}
Ocak Ayındasınız.

Php İf Elseif Else Kullanım Tarzları

Burada değineceğimiz kullanım tarzları pekte önemli değildir fakat programlamaya yeni başlayanlar için biraz önemlidir. Bu makalade kullanım tarzları ile yapıları birbirinden ayırdık kısa kullanım ve parantezsiz kullanım bir kullanım tarzı olarak bu makalede ele almadık kullanım tarzından kasıt tek satırda kullanılan if deyimi ve süslü parantezlerin konumu hakkındadır.

İlk kullanım tarzımız şimdiye kadar benimde kullandığım süslü parantezlerin ilki hemen normal paranteden sonra gelenidir yani şu şekilde;

<?php
if(5<10){
 echo "Süslü Parantez Yukarda.";
}

İkinci kullanım parantez aşağıda olarak kullanılıyor. Yani bu şekilde;

<?php
if(5<10)
{
 echo "Süslü Parantez Aşağıda.";
}

Üçüncü kullanım ise tek satırlık kullanımdır diğerlerinin aksine bu şekilde kullanım sadece tek satırlık küçük bir kodunuz varsa kullanılır. Parantezler arasında bir satırdan fazla kod yazacaksanız pek tavsiye edilmez.

<?php
if(5<10){echo "Tek Satırlık İf Deyimi";}

Yukarıda gösterdiğimiz her üç kullanımda doğru kullanımdır ve bir sorun çıkarmaz tek farkları işgal ettikleri satırlardır sizin hangisi rahatınıza gidiyorsa onu kullanın.

Php İf Elseif Else Parantezsiz Yapısı

Php if elseif else yapısını parantezli olarak kullanmak zorunda değiliz parantezsizde kullanabiliriz bir çok yazılımcı bu şekilde de tercih ediyor. Süslü parantezin birincisi yerine “:” iki nokta üstüste işareti bırakılıyor ikincisi yerinede endif; deniliyor. Yukardaki örneklerimizi parantezsiz yapıda yazalım.

Php Parantezsiz Tekil İf Yapısı

Yapısı:
if(KOŞUL YADA KOŞULLAR):
  //Koşul gerçekleştiğinde işlenecek eylemler(kodlar)
endif;
<?php
$site = "teknopati.net";
$siteIki = "teknopati.net";
if($site == $siteIki):
  echo "Girilen İki Sitede Aynı.";
endif;
Girilen İki Sitede Aynı.
<?php
$site = "teknopati.net";
$siteIki = "teknopati.net";
if($site == $siteIki):
  echo "Girilen İki Sitede Aynı.";
endif;
echo "Her Koşulda Burası Çalışacak.";
Girilen İki Sitede Aynı.Her Koşulda Burası Çalışacak.
<?php
$site = "teknopati.net";
$siteIki = "google.com";
if($site == $siteIki):
  echo "Girilen İki Sitede Aynı.";
endif;
echo "Her Koşulda Burası Çalışacak.";
Her Koşulda Burası Çalışacak.

Parantezsiz yapıda normal if ile aynı sadece if ile endif arasındaki kodlar çalışıyor.

Php Parantezsiz İf Else Yapısı

Ana if bloğunun süslü parantezlerin ikincisi yerine else yazılıyor else deyiminin birinci parantezine ise “:” iki nokta üst üste yazılıyor ve ikinci süslü parantezinin yerine ise de endif; yazılıyor.

Yapısı:
if(KOŞUL YADA KOŞULLAR):
  //Koşul gerçekleşince çalışıcak kodlar.(true)
else:
  //Koşul gerçekleşmediğinde çalışıcak kodlar.(false)
endif;
<?php
$site = "teknopati.net";
$siteIki = "google.com";

if($site == $siteIki):
  echo "Girilen İki Sitede Aynı.";
else:  
  echo"Girilen İki Sitede Farklı.";
endif;
Girilen İki Sitede Farklı.

Php Parantezsiz if elseif else yapısı

Koşul parantezinin hemen yanına süslü parantez değil “:” iki nokta üst üste bırakılır ve en sonada endif; yazılır. Yukardaki örneklerimizi kullanalım.

Yapısı:
if(KOŞUL YADA KOŞULLAR):
  //Ana Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
elseif(İKİNCİ KOŞUL):
  //İkinci Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
elseif(ÜÇÜNCÜ KOŞUL):
  //Üçüncü Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
elseif(DÖRDÜNCÜ KOŞUL):
  //Dördüncü Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
elseif(BEŞİNCİ KOŞUL):
  //Beşinci Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
elseif(ALTINCI KOŞUL):
  //Altıncı Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
else:
  // Hiçbbir Koşul Gerçekleşmediğinde Çalışacak Kodlar
endif;
<?php
$yas = 50;
if($yas <= 20):
  echo "Çok Gençsiniz.";
elseif($yas <= 30):
  echo "Hala Genç Sayılırsınız.";
elseif($yas <= 40):
  echo "Yaşlılığa Az Kaldı.";
elseif($yas <= 50):
  echo "Yaşlı Sayılırsınız.";
elseif($yas <= 60):
  echo "Yaşlısınız.";
elseif($yas > 60):
  echo "Çok Yaşlısınız.";
endif;
Yaşlı Sayılırsınız.
<?php
$ay = "ocak";
if($ay == "ocak"):
  echo "Ocak Ayındasınız";
elseif($ay == "şubat"):
 echo "şubat Ayındasınız";
elseif($ay == "mart"):
 echo "mart Ayındasınız";
elseif($ay == "nisan"):
 echo "nisan Ayındasınız";
elseif($ay == "mayıs"):
 echo "mayıs Ayındasınız";
elseif($ay == "haziran"):
 echo "haziran Ayındasınız";
elseif($ay == "temmuz"):
 echo "temmuz Ayındasınız";
elseif($ay == "ağustos"):
 echo "ağustos Ayındasınız";
elseif($ay == "eylül"):
 echo "eylül Ayındasınız";
elseif($ay == "ekim"):
 echo "ekim Ayındasınız";
elseif($ay == "kasım"):
 echo "kasım Ayındasınız";
elseif($ay == "aralık"):
 echo "aralık Ayındasınız";
else:
  echo "Girilen Değer ($ay) Bir Ay Değildir";
endif;
Ocak Ayındasınız.

Php İf Elseif Else Kısa Yapısı

Eğer süslü parantezlerin arasına tek satırlık bir kod yazacaksanız ne parantezleri nede parantezsiz yapıyı kullanmanıza gerek yoktur. Genel olarak biz hep tek satırlık kod yazdık bu kodları yazmak için illaki parantez kullanmaya gerek yoktur. Yani kısa kullanımda parantezler yoktur.

<?php
if(5<10){
  echo "birinci kod";
  echo "ikinci kod";
}

Şayet iki süslü parante arasında yukarıdaki gibibirden fazla kod var ise bu kısa kullanım kullanılamaz.

yapısı:
if(KOŞUL YADA KOŞULLAR)
  //Tek satırlık kod
<?php
$site = "teknopati.net";
$siteIki = "teknopati.net";
if($site == $siteIki)
  echo "Girilen İki Sitede Aynı.";
Girilen İki Sitede Aynı.

Bu yapıları else ve elseif yapısındada kullanabiliriz.

Yapısı:
if(KOŞUL YADA KOŞULLAR)
  //Koşul gerçekleşince çalışıcak kod.(true)
else
  //Koşul gerçekleşmediğinde çalışıcak kod.(false)
<?php
$site = "teknopati.net";
$siteIki = "google.com";

if($site == $siteIki)
  echo "Girilen İki Sitede Aynı.";
else
  echo "Girilen İki Sitede Farklı.";
Girilen İki Sitede Farklı.

Parantezsiz yapıdaki sadece “:” iki nokta üst üste ve endif; deyimini siliyoruz. ama arasındaki fark kısa yapı sadece bir kod çalıştırırken parantezsiz yapı birden fazla kod çalıştırabilir.

Yapısı:
if(KOŞUL YADA KOŞULLAR)
  //Ana Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
elseif(İKİNCİ KOŞUL)
  //İkinci Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
elseif(ÜÇÜNCÜ KOŞUL)
  //Üçüncü Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
elseif(DÖRDÜNCÜ KOŞUL)
  //Dördüncü Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
elseif(BEŞİNCİ KOŞUL)
  //Beşinci Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
elseif(ALTINCI KOŞUL)
  //Altıncı Koşul Gerçekleşirse Çalışacak Kodlar
else
  // Hiçbbir Koşul Gerçekleşmediğinde Çalışacak Kodlar;
<?php
$yas = 50;
if($yas <= 20)
  echo "Çok Gençsiniz.";
elseif($yas <= 30)
  echo "Hala Genç Sayılırsınız.";
elseif($yas <= 40)
  echo "Yaşlılığa Az Kaldı.";
elseif($yas <= 50)
  echo "Yaşlı Sayılırsınız.";
elseif($yas <= 60)
  echo "Yaşlısınız.";
elseif($yas > 60)
  echo "Çok Yaşlısınız.";
Yaşlı Sayılırsınız.
<?php
$ay = "ocak";
if($ay == "ocak")
  echo "Ocak Ayındasınız";
elseif($ay == "şubat")
 echo "şubat Ayındasınız";
elseif($ay == "mart")
 echo "mart Ayındasınız";
elseif($ay == "nisan")
 echo "nisan Ayındasınız";
elseif($ay == "mayıs")
 echo "mayıs Ayındasınız";
elseif($ay == "haziran")
 echo "haziran Ayındasınız";
elseif($ay == "temmuz")
 echo "temmuz Ayındasınız";
elseif($ay == "ağustos")
 echo "ağustos Ayındasınız";
elseif($ay == "eylül")
 echo "eylül Ayındasınız";
elseif($ay == "ekim")
 echo "ekim Ayındasınız";
elseif($ay == "kasım")
 echo "kasım Ayındasınız";
elseif($ay == "aralık")
 echo "aralık Ayındasınız";
else
  echo "Girilen Değer ($ay) Bir Ay Değildir";

Else ve elseif yapısında da eğer kodları çalıştırırsanız kısa yapının çalıştığını göreceksiniz burada önerim tek satırlık bir işleminiz var ise bunu kullanmanızı öneririm çünkü hızlı oluyor.

Bu arada kısa kullanımda mesela ana if bloğunu kısa kullanıp else veya elseif bloklarını parantezli yapıda kullanabilirsiniz.

<?php
$ay = "ocak";
if($ay == "ocak")
  echo "Ocak Ayındasınız";
elseif($ay == "şubat"){
 echo "şubat Ayındasınız";
}elseif($ay == "mart")
 echo "mart Ayındasınız";
else{
  echo "Girilen Değer ($ay) Bir Ay Değildir";
}
Php İf Elseif Else
Php İf Elseif Else

Bu şekil karışık bir kullanımda yapabilirsiniz.

Php İf Elseif Else yazımızı burada sonlandırıyoruz.

Php if elseif else hakkında daha fazla bilgi için php ‘nin sitesini ziyaret edin. Veya w3schools ‘ un sitesini ziyaret edin.

Bir sonraki php switch case makalemizde görüşmek dileğiyle.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

Yazar

İşim Yok Hobilerim Var

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Kayıt Ol

Zaten üye misiniz? Giriş Yap

Giriş Yap

Henüz üyeliğiniz yok mu? Kayıt Ol